De Spatjes

PRODUCTIE  2022  WORDT
NOODGEDWONGEN 
AFGELAST

Beste spatjes

Kerst en Nieuwjaar… normaal moeten dit dagen zijn waar we met een goed gevoel  terugblikken op wat geweest is en hoopvol uitkijken naar de toekomst… Stilletjes aan plannen maken voor komende jaar… Ook als bestuur keken we uit naar de productie van 2022… maar toen bleek Corona alweer roet in het eten te gooien.
Alle teksten zijn klaar. Werkgroepen als Spatjesfjèste en 90 jaar de Spatjes zijn klaar met heel wat voorbereidingen. De affiche is weer prachtig en alles staat klaar om naar de drukker te vertrekken, sponsors werden bezocht, de prijsafspraken met de brouwer zijn gemaakt, nieuwsbrieven werden verstuurd, “Uit in Kortrijk” was klaar voor de vele reservaties… er werden al bergen werk verzet achter de schermen…
Spijtig genoeg komt de overheid dan opnieuw met strengere maatregelen zoals het verbod van repetities te houden, geen samenkomsten organiseren… De wispelturige beslissingen van overlegcomités en de overheid bezorgden ons heel wat slapeloze nachten.
De grote onzekerheid of er wel of niet een productie zal kunnen gebracht worden dwingt het bestuur om beslissingen te nemen die we eindelijk niet willen nemen. Met pijn in het hart moeten we mededelen dat de productie 2022 geannuleerd wordt. We beseffen dat velen hier ontgoocheld, kwaad of verdrietig gaan over zijn, maar ik denk dat dit op dit ogenblik de enige juiste beslissing is die we kunnen nemen.
Bij deze wil ik allen bedanken voor alle geleverde inspanningen voor de spatjes. Laat ons samen hopen dat 2022 beter mag worden en dat we weer hoopvol en mogen uitkijken naar de toekomst!

Hilde Callewaert
namens het bestuur

Wil je op de hoogte blijven van de aankomende
voorstellingen en activiteiten; schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.
Zo proberen wij iedereen tijdig te verwittigen.
SCHRIJF MIJ IN
Mensen met een Gmail-adres lezen best de tekst in deze link.

Wie zijn wij

Onze toneelgroep ‘De Spatjes’, ontstaan in 1932, heeft maar één doel voor ogen … mensen helpen, waaronder minderbedeelden en zieken, kortom een medemens in nood. Door de inzet van heel wat acteurs en medewerkers, elk jaar opnieuw ,kunnen wij ook anderen een voorstelling geven die mensen even hun gedachten doen verzetten in een avond vol plezier. Zoals jullie waarschijnlijk weten brengt dit alles véél werk en noden bij. Daarvoor rekenen we graag op jullie inzet zodat we verder kunnen met ons initiatief voor onze parochianen. Dank zij jullie aanwezigheid zou het mogelijk zijn nog meer kwalitatief, genereus en bovendien ons goed hart te tonen voor onze mensen in nood. Wij ‘Spatjes’ doen het verder met onze beste bedoeling en inzet, hopelijk steunen jullie ons door er te zijn op de vertoningen. Het wordt voor jullie een avond vol herkenbare, leutige en verrassende anekdotes. En DAT is juist ons doel, aanwezige mensen een fijn gevoel te geven en onze hulpbehoevende medemens een onvergetelijk bezoek, bijdrage, geschenk of babbeltje te brengen. Hopelijk zien we jullie talrijk terug tijdens een van onze voorstellingen!

Lees verder 'Over Ons'

Onze toneelgroep 2019